Bystra, to miejscowość położona na zachód od Gorlic, w malowniczej dolinie pomiędzy Maślaną Górą, a Taborówką, wzdłuż drogi z Szymbarku do Szalowej.

Rozważania nad kolejami losu szkolnictwa rolniczego w Bystrej wypada rozpocząć od miejsca, na którym szkoły powstały. Miejsca znaczonego trudem wielu pokoleń, zarówno ziemiańskiej rodziny Groblewskich, jak i mieszkańców Bystrej i okolicznych wsi, którzy z nimi i dla nich pracowali. Mieszkańcy wsi nie od razu podjęli pomysł tworzenia Państwowej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w przekazanej przez Wojewódzki Urząd Ziemski w Rzeszowie 01 kwietnia 1946 roku resztówce majątku. Oficjalne otwarcie szkoły w obecności starosty powiatu miało miejsce 07 września 1946 roku.

Pod wodza pierwszego dyrektora, Bronisława Okonia szkoła potrafiła włączyć się w życie wsi, zainicjować budowę Domu Gromadzkiego w 1947 roku, pomagała podtrzymywać zwyczaje: festyny, dożynki, występy artystyczne młodzieży. Program nauczania od pierwszych miesięcy istnienia szkoły uzupełniały wyjazdy na wystawy i targi rolnicze. Zaledwie pierwszy rocznik ukończył jednoroczną szkołę, a już została przemianowana na Państwowe Gimnazjum Rolnicze dla dorosłych, by w 1948 roku stać się Liceum Rolno-Spółdzielczym z 3 letnim programem nauczania. W 1951 roku szkoła przejęła gospodarstwo w Ropkach oraz zmieniła po raz kolejny nazwę na Podstawową Szkołę Hodowli Owiec. Tę linię kontynuowało pięcioletnie Państwowe Technikum Hodowlane w Bystrej, utworzone jesienią 1955 roku, obowiązki dyrektora objął wówczas Jerzy Donhoeffner. W 1957 roku rozpoczęły się prace nad budową internatu. Od października 1958 roku dyrektorem szkoły został Zbigniew Niżański.

Pierwsza matura odbyła się w maju 1960 roku. W roku 1962 liczba uczniów po raz pierwszy przekroczyła 100, większość z nich mieszkała w internacie. 7 czerwca 1964 roku uczniowie po raz pierwszy w historii szkoły zdawali egzamin przed komisją państwową na prawo jazdy. Możliwość zdobycia tych uprawnień stanowi dotąd poważny atut szkoły w oczach młodzieży. W latach 1968-1974 obowiązki dyrektora szkoły objął długoletni nauczyciel Roman Flak.

Bystra stała się modna jako ośrodek wypoczynku letniego. Przyjeżdżali tu m.in. pracownicy Ministerstwa Rolnictwa, Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach.

Kolejnym dyrektorem został doświadczony pedagog Stanisław Morawski, wówczas nastąpiła reorganizacja administracyjna, rozpoczęły się starania o projekt rozbudowy szkoły do 12 sal lekcyjnych z salą gimnastyczną i zapleczem. W 1977 roku stanowisko dyrektorskie objął mgr Stanisław Bystrowicz. Od 1977 do 1979 roku liczba oddziałów wzrosła z 5 do 9, a w roku szkolnym 1979/80 liczba uczniów osiągnęła 220 osób. W owych latach wprowadzono nowe kierunki w trzyletniej szkole zawodowej: monter, instalator w budownictwie wiejskim oraz rolnik ogrodnik. Wybudowano wtedy parterowy pawilon szkolny oraz nowy wodociąg. W listopadzie 1988 roku oddano do użytku budynek szkolno-internatowy.

W dniu 25 września 1993 roku nadano naszej szkole imię Stanisławy Groblewskiej, przedstawicielki znanej w okolicy rodziny szlacheckiej, która w latach okupacji uchroniła od wywiezienia na roboty do Niemiec kilkadziesiąt osób. Od 1998 roku, nieustannie, obowiązki dyrektora szkoły pełni mgr inż. Józef Warchoł. W 2002 roku Szkoła została przekształcona na Zespół Szkół Agrobiznesu.

Na przekór wszelkim trendom, modom, łatwiznom oraz finansowym problemom, szkoła przez cały czas utrzymuje gospodarstwo o powierzchni ponad 35 ha, obecnie przestawione według Kryteriów Produkcji AGRO BIO TEST 2001. Wiąże się to z najnowszą inicjatywą nauczycieli i pracowników szkoły – Stowarzyszeniem Wspierania Edukacji Ekologicznej. Od 1 stycznia 2008 roku Szkołę finansuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz następuje zmiana nazwy na Zespół Szkół Centum Kształcenia Rolniczego.

Dysponujemy nowoczesnymi pracowniami komputerowymi oraz centrum informacji multimedialnej, pełnowymiarowymi boiskami do piłki nożnej i siatkowej; siłownią na świezym powietrzu oraz stołami do pink-ponga. Wiodącymi kierunkami są: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik architektury krajobrazu. Nasza szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, nie ma tutaj anonimowych, zagubionych w tłumie osób. Na tę korzystną atmosferę składają się także sprawdzone formy pracy z uczniami: wyjazdy do teatrów, wycieczki przedmiotowe, lekcje muzealne.

 

 

Alternative flash content

Requirements

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz