ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Ogłoszenie o naborze na wybór partnera spoza sektora finansów publicznych,

w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w związku z konkursem

nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 ogłoszonym 26 października 2018 roku

przez Zarząd Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości (MCP).

Poddziałanie 10.2.2. Kształcenie zawodowe uczniów - SPR

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ogłasza konkurs
na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej,

Bystra 156 , 38-300 Gorlice, woj. małopolskie.

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora ZSCKR w Bystrej.pdf

 

 

 

1. Protokół z wyboru oferty na zakup, dostawę i montaż sprzętu komputerowego do pracowni projektowania ogrodów.
Protokół z wyboru oferty  komputery

2. Protokół z wyboru ofert na zakup i dostawę sprzętu do wyposażenia pracowni florystycznej.
Protokół z wyboru oferty Florystyczny

 

 

 

 

 

Zakup , dostawa oraz instalacja sprzętu do wyposażenia pracowni projektowania ogrodów

 

 

 

 

Anulowano ogłoszenie z dnia 30 października 2017 dotyczące zakupu oraz instalacji sprzętu do wyposażenia pracowni projektowania ogrodów, oraz zakup  i dostawa sprzętu do wyposażenia pracowni florystycznej.

 

 

 

 

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz