Spis obowiązujących podręczników

  Przypominamy że wszystkie podręczniki dla klas pierwszych są do wypożyczenia w blibliotece !!!  
 
     
  Przedmioty ogólnokształcące:  
 
Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo
Nr dopuszcz.
Język polski Przeszłość to dziś. Literatura–język–kultura K. Mrowcewicz

498/1/2012

Język angielski Matura Explorer Pre-intermediate wyd. 2 zmienione J. Naunton,
J. Hughes,
B. Polit,
P. Dummett,
R.R. Benne
Nowa Era
331/2/2011/z1
Język niemiecki ALLES KLAR  -  zakres podstawowy K. Łuniewska,
Z. Wąsik,
U. Tworek,
M. Zagórna
WSiP
255/1/2010
Historia Poznać przeszłość wiek XX S. Roszak,
J. Kłaczkow
Nowa Era
525/2012
Wiedza o społeczeństwie Po prostu WOS M. Grondas,
J. Żmijski
WSiP
531/2012
Podstawy przedsiębiorczości Krok w przedsiębiorczość Z. Makieła,
T. Rachwał
Nowa Era
467/2012
Geografia Geografia XXI wieku W. Więcki,
B. Stachowska
LektorKlett
Biologia "Biologia na czasie"zakres podstawowy   Nowa Era
5641/2012
Chemia To jest chemia   Nowa Era
Matematyka Matematyka Podręcznik do liceów i techników.  Zakres podstawowy i rozszerzony M. Kurczab,
E. Kurczab,
E. Świda
Pazdro
563/1/2012
Fizyka z astronomią Odkryć fizykę M. Braun,
W. Sliwa
Nowa Era
447/2012
Informatyka Informatyka A. Gawełek Operon
452/2012
Edukacja dla bezpieczeństwa Po prostu EDB B. Breitkopf,
M. Cieśla
WSiP
500/2012
 
  Technik żywienia i usług gastronomicznych:  
 
Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo
Nr dopuszcz.
  Technologia gastronomiczna
Sporządznie i ekspedycja potraw i napojów
A. Kmiołek WSiP
  Sporządzanie napojów i potraw - Towaroznawstwo i przechowywanie żywności A. Kmiołek WSiP
       
  Podstawy żywienia człowieka D. Czerwińska REA
  Wyposażenie zakładów gastronomicznych i gospodarstw domowych A. Kasperek,
M. Kondratowicz
REA
 
  Technik architektury krajobrazu:  
 
Przedmiot Podręcznik Autor Wydawnictwo
Nr dopuszcz.
  Podstawy architektury krajobrazu Cz.I E. Gadomska,
K. Gańko,
M. Garczarczyk,
K. Zinowiec-Cieplik
Hortpress Sp z o.o.
24/2004
  Rośliny ozdobne w architekturze krajobrazu. Cz.I E. Gadomska,
P. Sikorski,
M. Wierzba,
Cz. Wysocki,
W. Smogorzewska
Hortpress Sp z o.o.
23/2004
  Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Cz. I E. Gadomska,
K. Gadomski
Hortpress Sp z o.o.
10/2005
 

 

 

Alternative flash content

Requirements

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz