W dniach 4-5 września w Nawojowej koło Nowego Sącza po raz 20-ty odbyła się Międzynarodowa Wystawa Rolnicza "AGROPROMOCJA 2010" organizowana przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach oraz Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego.

"AGROPROMOCJA" to największa impreza promocyjno-handlowa w Małopolsce o zasięgu międzynarodowym, promująca nowoczesne rolnictwo i małopolską wieś, a zarazem jedno z najważniejszych przedsięwzięć realizowanych corocznie przez Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach. Agropromocja jest ważnym wydarzeniem targowo-wystawienniczym wpisanym na stałe w ogólnopolski kalendarz tego typu imprez, które ma miejsce na Sądecczyźnie. Ideą wystawy jest przedstawianie problematyki wsi, ułatwienie kontaktów biznesowych między rolnikami a przedsiębiorcami, a także prezentacja dorobku gospodarczego rolnictwa, folkloru i kultury małopolskiej wsi.

Podczas tegorocznej jubileuszowej Wystawy swój dorobek, wyroby i usługi zaprezentowało około 400 firm z branż rolniczych i około rolniczych. Ponadto w AGROPOROMOCJI 2010 udział wzięły, takie podmioty i wystawcy indywidualni jak: twórcy rzemiosła ludowego, właściciele gospodarstw agroturystycznych, pszczelarze, urzędy gmin promujące swój region, placówki naukowe, banki, wydawnictwa pism branżowych, instytucje obsługi rolnictwa.

W dniu 4 września 20 uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej wzięło udział w wystawie Rolniczej. Byli to przedstawiciele wszystkich klas ZSCKR. Targi były uzupełnieniem zajęć realizowanych w ramach doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości oraz architektury krajobrazu. Taka forma aktywnego udziału w targach miała pozwolić uczniom zapoznać się z najnowszymi nowinkami ogrodniczo-rolniczymi oraz podjąć właściwe decyzje edukacyjno-zawodowe.


Małgorzata Fik

 

 

 

Alternative flash content

Requirements

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

 

 

 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz