NOWOŚĆ  Innowacja -

ENOTURYSTYKA

  •  prowadzenie winnicy
  •  produkcja win
  •  zdobycie wiedzy teoretycznej i praktrycznej z zakresu enoturystyki
  •  zasady podawania i doboru win
  •  wyjazdy do winnic na terenie Podkarpacia i Małopolski

 

 

NA TYM KIERUNKU :

• poznasz tajniki prowadzenia między innymi: restauracji, kafeterii, stołówek, bufetów.

• dowiesz się, jak organizowaćwszelkiego rodzaju imprezy o charakterze gastronomicznym, jak choć by bale, wesela, przyjęcia okolicznościowe, bankiety firmowe.

• nauczysz się reguł zdrowego i nowoczesnego żywienia oraz układania zestawów potraw i napojów z ich uwzględnieniem.

• pokażemy Ci, jak prowadzić dokumentację dotyczącą rozliczeń produkcji gastronomicznej,

• a także jak organizować, koordynować i nadzorować obsługę konsumentów, pracę magazynu oraz racę w dziale produkcyjnym.

 

DO ZAGADNIEN ZAWODOWYCH NAUCZANYCH W SZKOLE NALEŻĄ:

 

• wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii

• działalność gospodarcza w gastronomii

• technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

• zasady żywienia

• organizacja produkcji gastronomicznej

• usługi gastronomiczne

 

Założenia programowe zostaną zrealizowane w szkolnej pracowni gastronomicznej, żywienia i obsługi konsumenta oraz na praktykach zawodowych

 

Szkoła dysponuje pracownią do nauki zawodu:

 

 

Zawód TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH trwa 4 lata i składa się z 2 kwalifikacji:

 

• I kwalifikacja:

Sporządzanie potraw i napojów,

• II kwalifikacja:

Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

 

To zawód , który daje wiele możliwości zawodowych i rozwijania zainteresowań kulinarnych. Kształtuje umiejętności związane z planowaniem i organizacją żywienia w zakładach żywienia zbiorowego i żywienia rodziny.

 

Absolwent tego kierunku może podejmować pracę:

• we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych zajmujących się prowadzeniem działalności  gastronomicznej (hotele, restauracje, kawiarnie, bary, pensjonaty),

• obiektach zbiorowego żywienia,

• instytucjach zajmujących się obrotem żywnością,

• może także samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą w zakresie usług cateringowych, hotelarskich i agroturystycznych

• oraz kontynuować naukę na studiach wyższych

 

Alternative flash content

Requirements

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

 

 

 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz