NOWOŚĆ  Innowacja -

UPRAWA  I WYKORZYSTANIE ROŚLIN ZIELARSKICH

 

  •  technologie uprawy ziół
  •  projektowanie ogrodów ziołowych
  •  zioła w kuchni kosmetyce i medycynie
  •  wizyty zawodoznawcze w ogrodach ziołowych i zakładach przetwórstwa ziół

 

Architektura krajobrazu jest kierunkiem nowym, prężnie rozwijającym się i cieszącym się dużym zainteresowaniem.

 

KIERUNEK TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU PRZYGOTOWUJE DO:

• projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów,

• projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych,

• projektowania skwerów, parków, terenów zieleni,

• wykonywania kompozycji roślinnych do dekoracji wnętrz,

• produkcji i sprzedaży roślin ozdobnych,

•prowadzenie uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

 

W CYKLU KSZTAŁCENIA UCZNIOWIE OPRÓCZ PRZEDMIOTÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH UCZESZCZAJĄ NA PRZEDMIOTY ZAWODOWE TAKIE JAK:

• rośliny ozdobne,

• ochrona i kształtowanie krajobrazu,

• podstawy projektowania architektury krajobrazu,

• urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu,

• prowadzenie działalności gospodarczej.

 

Dodatkowo uczniowie naszego technikum odbywają zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe.

 

Szkoła dysponuje pracowniami do nauki zawodu.

 

ZAWÓD TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU TRWA 4 LATA I SKŁADA SIĘ Z 2 KWALIFIKACJI:

I kwalifikacja: Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

II kwalifikacja: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów  małej architektury krajobrazu.

 

Kierunek architektura krajobrazu przeznaczony jest dla osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska, posiadających wyobraźnię przestrzenną, cechujących się dokładnością, posiadających zdolności organizacyjne oraz gotowych do pracy zarówno w pracowni projektowej, jak również w terenie.

 

ABSOLWENT NASZEJ SZKOŁY MOŻE PODJĄĆ PRACĘ:

• w firmach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji terenów zieleni

• w firmach zajmujących się produkcją i sprzedażą roślin ozdobnych

• może także sam prowadzić działalność gospodarczą

• lub kontynuować naukę na studiach wyższych (preferowane kierunki studiów: architektura krajobrazu, ogrodnictwo, biologia).

 

 

Alternative flash content

Requirements

BYSTRA WEATHER

 
 
 
 

 

 

 
 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz