UWAGA maturzyści!

Najpóźniej do 12-go lipca należy złożyć deklaracje o maturalny egzamin poprawkowy (jeżeli ktos nie zdał jednego przedmiotu)

 

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym przeprowadzone będą w szkołach macierzystych zdających w następujących terminach:

  • egzaminy pisemne: 23 sierpnia 2016 r. (wtorek), godz. 9.00
  • egzaminy ustne: 24 – 26 sierpnia 2016 r. (harmonogram ustalają dyrektorzy szkół)
  1.  Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent który, nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo w części pisemnej w maju/czerwcu, pod warunkiem, że:
  1. przystąpił do wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ustnej i w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,
  2. przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony,
  3. w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminów (nie później niż 12 lipca 2016 złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu, zgodnie z deklaracją ostateczną.

Informacje : www.oke.krakow.pl

 

 

 

Terminy egzaminów poprawkowych (wewnątrzszkolnych)

 

24 VIII 2016             - j. angielski         godz. 9.00

25 VIII  2016            - j. polski             godz. 9,00

25 VIII 2016             - matematyka       godz. 9.00

 

 

 

 

 

 

 Dzisiaj, piątek 24.06.2016, okazał się rzeczwywiście szczęśliwy. zważywszy  na to, że w tym roku zakończenie roku przypadło w upalny piątek. Tropikalne temperatury niejako przeniosły się do sal lekcyjnych,gdzie rozdano wymarzone świadectwa.

 Po przemównieu dyrektora szkołu, nastąpiła część artystyczna  wykonanu uczniów z klasy III  i II. Życzymy udanych wakacji.

 

 

Uroczyste zakończenie roku

piątek godz.10.00

 

 

 

Tomek Kuryło i Weronika Tokarz z kl. III Technikum zostali laureatami konkursu „Nadzieja umiera ostatnia”– losy Żydów w wymiarze regionalnym w czasie II wojny światowej dla uczniów  szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w kategorii pracy pisemnej.
Praca Weroniki Tokarz pt.,, Regionalny wymiar holocaustu na podstawie losów wybranych postaci” zajęła II miejsce, a praca Tomka Kuryło zatytułowana „Dobre sąsiedztwo czy przymusowe współistnienie. Stosunki polsko – żydowskie w Twoim regionie w XX wieku”na miejscu III. Wysokie lokaty w konkursie potwierdzają dojrzałe i twórcze podejście do tematu pogłębione o refleksje nad życiem i poświęceniem i postawą człowieczeństwa w trakcie wojny.
Prace powstały pod kierunkiem nauczyciela historii pani Marty Piecuch.


Organizatorem konkursu „Nadzieja umiera ostatnia”  było Kuratorium Oświaty w Krakowie oraz Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Krakowie, Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie, Instytut Judaistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Konkurs ten został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej
i Obywatelskiej.

 
Głównym celem konkursu było zapoznanie uczniów z historią i życiem ludności żydowskiej na terenie Małopolski w XX wieku.
Uzmysłowienie stereotypów dotyczących współistnienia Polaków i Żydów
w środowiskach lokalnych.  Wskazanie w jaki sposób uprzedzenia utrudniają wzajemne relacje polsko - żydowskie.
Kształtowanie wrażliwości młodych ludzi na zagadnienia różnorodności dziedzictwa
kulturowego oraz szacunku wobec świadków historii.
Rozwijanie pasji poznawczej uczniów historią XX wieku

Nasza szkoła jako jedyna reprezentuje powiat gorlicki i nowosądecki w kategorii prac pisemnych.

Gratulujemy Weronice, Tomkowi oraz opiekunowi naukowemu pani Marcie Piecuch wspaniałych osiągnięć.

 

 

 

 

Spotkanie z rodzicami

30 maja 2016r.

o godzinie 15.00

Serdecznie zapraszamy

 

21 maja 2016r.  odbyły się uroczystości 70 - lecia powstania naszej szkoły. Obchody rozpoczęła uroczysta msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Józefa w Bystrej. Mszy św. Koncelebrowali ks. Stanisław Leśniak, proboszcz miejscowej parafii i ks. Wojciech Reciak, katecheta ZSCKR, który wygłosił okolicznościowe kazanie.  Po niej zaproszeni goście i absolwenci przeszli do Domu Ludowego  na okolicznościową akademię i montaż słowno – muzyczny w wykonaniu uczniów. Józef Warchoł, dyrektor Zespołu Szkół powitał licznie zgromadzonych gości i absolwentów. Pośród nich znaleźli się m.in.  z p. Ewa Markowska-Bzducha, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Robert Jakubik zastępca dyrektora ds. Oświaty Rolniczej, Piotr Serafin, dyrektor Agencji Rynku Rolnego w Krakowie,  Karol Górski, starosta gorlicki, Ryszard Guzik, wójt Gminy Gorlice,  Bogusław Telega i Mirosław Waląg z  powiatowego biura  Małopolskiego Oddziału  Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Stanisław Kaszyk prezes LGD Beskid Zielony, Władysław Korbielak z gorlickiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, Stanisław Bystrowicz ostatni  dyrektor Technikum Rolniczego w Bystrej, Wojciech Pękala dyrektor ZSCKR w Hańczowej ,Ewa Magiera dyrektor ZS w Bystrej  Janina Fugiel, emerytowana nauczycielka i prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Gminy Gorlice, ks. Stanisław  Leśniak, proboszcz parafii w Bystrej i ks. Wojciech Reciak katecheta, Henryk Masłowski , przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bystrej. W imieniu poseł Barbary Bartuś głos zabrał Janusz Augustowski radny Rady Powiatu Gorlickiego


Pani Ewa Markowska – Bzducha odczytała list gratulacyjny w imieniu Krzysztofa Jurgiela Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz zabrała głos we własnym imieniu. Po niej głos zabrali zaproszeni goście i absolwenci zacnej Jubilatki., m.in. Franciszek Tomaszkiewicz i Józef Radzik, Zofia Masztafiak, Piotr Serafin.  Odczytano także listy absolwentów, którzy nie mogli przybyć na tę uroczystość m.in. o. misjonarza Stanisława Glisty, który obecnie przebywa w Taszkiencie.  Historię szkoły przedstawili  w krótkiej inscenizacji teatralnej uczniowie naszej szkoły:  Anna Tokarz z  kl. I i Adrian Mucha z kl. III Technikum Architektury Krajobrazu.  Uczennica Katarzyna Zieleń wystąpiła z recitalem piosenek z tamtych lat. Po uroczystościach absolwenci przeszli do szkoły na piknik i spotkania towarzyskie w klasach. Do tańca przygrywał zespół muzyczny, który towarzyszył uczestnikom do białego rana.

cała fotorelacja tu...

 

 

 

Strona 1 z 41

Alternative flash content

Requirements

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się sami.

Adam Mickiewicz